Solstadström, historia

Källa:"Veteranstudier om svunnen tid och nutid"

Solstadström är ett gammalt samhälle  nog går tillbaka till 1600­1700-talet. Solstadström var en stor utskeppningshamn efter dåtida mått. Där utskeppades alla skogsprodukter som kom från Bjurvik vid Mörtfors med pråmar för omlastning varom man kan läsa i Bjurstams historik.

Vad det gäller Solstadströms bebyggelse har vi kommit fram till att den första affären sattes upp av en man vid namn O. F. Hägerström. Affären var i det s k "Hotellet". Det fanns 1910 ett garveri, ägare Österman, övrig bebyggelse kan nämnas s k "Tuppen och hönan". Dessa hus finns ännu kvar. Under åren 1920-30 fanns inte mindre än fem affärer. Sedan tillkom två kaféer, mejeriet, frisör, bilverkstad och bageri.

Så är vi framme vid 1917-18 då AB Misterhult-Nässjö etablerade sågverk och glasbruk. Även Blankaholms gård köptes av detta bolag. Bolaget blev, på grund av det svåra försäljningsläge som rådde efter kriget 1914-18, satt i konkurs. Nytt bolag bildades 1922 under namnet Threplay. Detta bolag drev sågverket och glasbruket till 1927 då det åter blev konkurs. Arbetarna övertog då glasbruket med stöd av Hjorteds kommun och drev detta till 1929 då det ej längre var lönsamt i och med att maskinglasbruk tog över all tillverkning av fönsterglas.

År 1927 köpte Norrköpings Export hela industriområdet samt villorna vid Glasbruket, Glasbacken och Höjden. Sågverket revs ner och all maskinutrustning överfördes till Blankaholm. Hyttan revs 1946. Det står nu bara fundament kvar av denna rö
relse.
Under de första åren 1918-24 drev det nämnda bolaget Blankaholms gård i egen regi med inspektor Neilertz och rättaren Otto Samuelsson som ledare. Under åren 1925-29 arrenderades gården av bröderna Johan och Karl Svensson, 1929 köpte Ragnar Björkman gården. Han blev ägare till förutom Blankaholms gård, Virum, Botorps gård även Bjulebo i Västrums socken.
 

Läs mer historia

Flottleder

Solstad gruva

Glasbruket 

Nöje

                   

 

Solstadström, idag

Solstadström är idag en idyll med c:a 50 fastigheter bebodda av fastboende och sommarboende. Någon yrkesverksamhet förekommer inte av någon betydande omfattning. Värt att nämna är Vägkrog, konstateljéer, fastighetsbolag och trapptillverkning